फिल्ड अनुगमन
गोलभेंडा बजार का लागि तयारि
कर्मचारी तथा इन्टर्न विदार्इ २०७८/७९
कर्मचारी तथा इन्टर्न विदार्इ २०७८/७९
स्वदेशी हार्इब्रीड प्रदर्शनी २०७८/७९
रेडियो कार्यक्रम
साना सिंचार्इ २०७८/७९
पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण अन्तर्गत मेटलवीन वितरण
कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी उत्पादक सहकारीमा संकलित तरकारी
तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण २०७८/७९
तरकारी संकलन केन्द्र तथा बजार स्टल निर्माण २०७८/७९
तरकारी संकलन केन्द्र तथा बजार स्टल निर्माण २०७८/७९