जम्मा कर्मचारी: 9
होमनाथ लम्साल
कार्यालय प्रमुख
मोबाइल नं.: ९८५१२२२५०३
इमेल: lamsalhomnath0@gmail.com
रविन पोखरेल
लेखापाल
मोबाइल नं.: ९८६३०३८३७५
इमेल: pokharelrabin212@gmail.com
सकुन्तला आचार्य
नायव प्राविधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६८३०८१११
इमेल: acharyashaku2020@gmail.com
बास्ना सिलवाल
नायव प्राविधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६९१२२८५६
इमेल: Bashna127@gmail.com
सन्तोष दनै
सव-इन्जिनियर
मोबाइल नं.: ९८४०७०३०२५
इमेल:
कृष्ण ब. दराई
हलुका सवारी चालक
मोबाइल नं.: ९८४५००४४६१
इमेल:
राजेन्द्र लम्साल
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४१४६४३४३
इमेल:
कुमारी पौडेल
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४३५०८९३२
इमेल:
निम कुमारी नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४९५७७३६८
इमेल: