जम्मा कर्मचारी: 14
याम बहादुर बृकटा
खरिदार
मोबाइल नं.: ९८५८०६१६१६
इमेल:
धन बहादुर थापा मगर
कार्यालय प्रमुख
मोबाइल नं.: ९८४५०७९०६५
इमेल: dbbyangnashi@gmail.com
सन्तोष खडका
कृषि अधिकृत
मोबाइल नं.: ९८६८११०८४०
इमेल:
रबिन पोखरेल
लेखापाल
मोबाइल नं.: 9863038375
इमेल:
दिपक आचार्य
श्रोत व्यक्ति
मोबाइल नं.: ९८६७२२५४०९
इमेल:
मेनुका लामिछाने मगर
नायव प्राविधिक सहायक
मोबाइल नं.: 9848811776
इमेल: menukalamichhanemagar@gmail.com
सोनिता श्रेष्ठ
नायव प्राविधिक सहायक
मोबाइल नं.: 9860151569
इमेल: sonitashrestha@gmail.com
सकुन्तला आचार्य
नायव प्राविधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६८३०८१११
इमेल: acharyashaku2020@gmail.com
बास्ना सिलवाल
नायव प्राविधिक सहायक
मोबाइल नं.: ९८६९१२२८५६
इमेल: Bashna127@gmail.com
सन्तोष दनै
सव-इन्जिनियर
मोबाइल नं.: ९८४०७०३०२५
इमेल: satoshdanai111@gmail.com
श्याम बहादुर मगर
हलुका सवारी चालक
मोबाइल नं.: 9843754385
इमेल:
राजेन्द्र लम्साल
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४१४६४३४३
इमेल:
कुमारी पौडेल
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४३५०८९३२
इमेल:
निम कुमारी नगरकोटी
कार्यालय सहयोगी
मोबाइल नं.: ९८४९५७७३६८
इमेल: