सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
साना यन्त्र उपकरण छनौट-२०८०/८१ २०८०/०९/०२ Continuous
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०/०८/२५ Closed !!!
सुचिकृत हुने प्रस्ताव आह्राव सम्बन्धि सुचना २०८०/०६/०४ Continuous

प्रकाशनहरु

काउली बन्दा तरकारी समूहमा लाग्ने इँट्टे बुट्टे पुतली को ब्यबस्थापन
बार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका आ.व. २०७८/७९
आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धादिङ को कार्यक्षेत्र (आ.व. ०८०/८१)
साना सिचाइ माग फारम
काउली बन्दा तरकारी समूहमा लाग्ने इँट्टे बुट्टे पुतली को ब्यबस्थापन
वार्षिक पुस्तिका २०७४-२०७५
तरकारी खेती प्रबिधि पुस्तिका
मकै जोन प्रोफाइल २०७४-२०७५
साना सिचाइ माग फारम
कार्यक्रम माग अन्य
जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण संझौता
साना सिंचाइ संझौता-पत्र
नेपाल सरकारको निर्णयबाट २०८० सालमा कायम सार्वजनिक विदाहरु
प्राविधिक विद्यालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
कृषि उपज भण्डारण घर निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि - २०७५
बार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका आ.व. २०७८/७९
आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धादिङ को कार्यक्षेत्र (आ.व. ०८०/८१)

जोन / सुपरजोन अनुसार उत्पादन विवरण

जोन / सुपरजोन विवरण

मकै जोन अनुशरण


मकै जोन अनुशरण

लागु भएको आर्थिक वर्ष: २०७३/0७४
कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: निलकण्ठ न.पा - ( १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४ ) र ज्वालामुखी गा.पा ( १,२,३,४,५,६,७ )
ओगटेको क्षेत्रफल: 883.00 हेक्टर
आबद्ध समुह/सहकारी/फर्म संख्या: 193
तरकारी जोन अनुशरण


तरकारी जोन अनुशरण

लागु भएको आर्थिक वर्ष: २०७४/०७५
कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: बेनिघाट रोराङ गा.पा.- ( १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० ) , सिद्धलेक गा.पा. ( ३,४ ) , गण्डकी गा.पा. ( ७,८ ) , गजुरी गा.पा. २
ओगटेको क्षेत्रफल: 925.00 हेक्टर
आबद्ध समुह/सहकारी/फर्म संख्या: 157
तरकारी (नयाँ) जोन


तरकारी (नयाँ) जोन

लागु भएको आर्थिक वर्ष: २०७९/०८०
कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: सिद्धलेक गा.पा.- ( ६,७ ) , गजुरी गा.पा.- ( १,३,४,५,६,७,८ ) , गल्छी गा.पा.-( १,२,३,४,५,६,७,८ ) , थाक्रे गा.पा.- ( ६,८,९,१०,११ ) , धुनिवेशि न.पा.- ( १ ,२,३,४,५,६,७,८,९ )
ओगटेको क्षेत्रफल: 850.00 हेक्टर
आबद्ध समुह/सहकारी/फर्म संख्या: 444