सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम प्रस्ताब आव्हान सूचना 2080-11-27 Closed !!!
साना यन्त्र उपकरण छनौट-२०८०/८१ 2080-09-02 Continuous
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-08-25 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम प्रस्ताबको ढांचा
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम मागको निवेदन फारम
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि
काउली बन्दा तरकारी समूहमा लाग्ने इँट्टे बुट्टे पुतली को ब्यबस्थापन
बार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका आ.व. २०७८/७९
काउली बन्दा तरकारी समूहमा लाग्ने इँट्टे बुट्टे पुतली को ब्यबस्थापन
वार्षिक पुस्तिका २०७४-२०७५
तरकारी खेती प्रबिधि पुस्तिका
मकै जोन प्रोफाइल २०७४-२०७५
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम प्रस्ताबको ढांचा
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम मागको निवेदन फारम
साना सिचाइ माग फारम
कार्यक्रम माग अन्य
नेपाल सरकारको निर्णयबाट २०८० सालमा कायम सार्वजनिक विदाहरु
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि
प्राविधिक विद्यालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल (Project Implementation Manual)
बार्षिक प्रगति तथा तथ्यांक पुस्तिका आ.व. २०७८/७९
आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धादिङ को कार्यक्षेत्र (आ.व. ०८०/८१)

जोन / सुपरजोन अनुसार उत्पादन विवरण

जोन / सुपरजोन विवरण

मकै जोन अनुशरण


मकै जोन अनुशरण

लागु भएको आर्थिक वर्ष: २०७३/0७४
कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: निलकण्ठ न.पा - ( १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४ ) र ज्वालामुखी गा.पा ( १,२,३,४,५,६,७ )
ओगटेको क्षेत्रफल: 883.00 हेक्टर
आबद्ध समुह/सहकारी/फर्म संख्या: 193
तरकारी जोन अनुशरण


तरकारी जोन अनुशरण

लागु भएको आर्थिक वर्ष: २०७४/०७५
कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: बेनिघाट रोराङ गा.पा.- ( १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० ) , सिद्धलेक गा.पा. ( ३,४ ) , गण्डकी गा.पा. ( ७,८ ) , गजुरी गा.पा. २
ओगटेको क्षेत्रफल: 925.00 हेक्टर
आबद्ध समुह/सहकारी/फर्म संख्या: 157
तरकारी (नयाँ) जोन


तरकारी (नयाँ) जोन

लागु भएको आर्थिक वर्ष: २०७९/०८०
कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: सिद्धलेक गा.पा.- ( ६,७ ) , गजुरी गा.पा.- ( १,३,४,५,६,७,८ ) , गल्छी गा.पा.-( १,२,३,४,५,६,७,८ ) , थाक्रे गा.पा.- ( ६,८,९,१०,११ ) , धुनिवेशि न.पा.- ( १ ,२,३,४,५,६,७,८,९ )
ओगटेको क्षेत्रफल: 850.00 हेक्टर
आबद्ध समुह/सहकारी/फर्म संख्या: 444